Zonne- en windenergie

In het Klimaatakkoord is afgesproken, dat we onze CO2-uitstoot flink moeten verminderen. Alle gemeenten in Nederland leveren een bijdrage, ook Roerdalen. Dat doen we bijvoorbeeld door energie te besparen. Maar we willen ook op grotere schaal duurzame energie opwekken. Bijvoorbeeld via windmolens en zonnevelden.

Beleid zonne- en windenergie

Windmolenparken en zonnevelden brengen uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een geschikte locatie. Of aan de financiële mogelijkheden. Maar er zijn ook veel kansen! De gemeente moet hierover keuzes maken en beleid ontwikkelen.

Inwoners dachten mee

Inwoners van Roerdalen hebben actief meegewerkt aan het beleidsplan. In juli 2020 gaven zo’n 75 inwoners via een digitale vragenlijst hun mening over zonne-en wind energie. In maart 2021 dachten zo’n 25 inwoners tijdens drie digitale bijeenkomsten mee. Eind april 2021 konden inwoners nog een laatste keer meekijken.

Hoe verder?

De gemeenteraad neemt in juli 2021 een besluit. Daarna wordt het beleid vertaald naar concrete plannen voor zon- en windenergie in Roerdalen. Hierover kun je nogmaals je mening geven.