Opwekken duurzame energie

Steeds vaker komt onze energie uit duurzame bronnen. Dit is ook nodig. Want om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten we onze CO2-uitstoot flink verlagen. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor windmolenparken en zonnevelden in Roerdalen. 

Beleid duurzame energie

Windmolenparken en zonnevelden brengen uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een geschikte locatie. Of aan de financiële mogelijkheden. Maar er zijn ook veel kansen! Als gemeente moeten we hierover keuzes maken en beleid ontwikkelen. Inwoners konden hierover in juni 2020 via een vragenlijst meedenken.

Hoe gaat het verder?

Het streven is om nog dit jaar een concept beleidsplan klaar te hebben. Hierin verwerken we de inbreng van inwoners, ondernemers en andere partijen. De gemeenteraad neemt hierover vervolgens een besluit.

Windmolens