Beleid windenergie

In 2021 heeft de gemeente beleid vastgesteld voor zonne- en windenergie. Inwoners hebben hier actief over meegedacht. 

Gebieden in kaart

Kern van het Beleidskader Zonne-en windenergie is dat het landschap van Roerdalen zoveel mogelijk wordt beschermd. In belangrijke gebieden zijn grootschalige zonne- of windprojecten daarom niet toegestaan (uitsluitingsgebieden). Dat zijn onze natuurgebieden, de kernen, de buurtschappen en nog een aantal andere gebieden. In de gebieden die overblijven, zijn ontwikkelingen wel mogelijk (potentiegebieden). Dit betekent niet dat deze hier ook gaan gebeuren. Bovendien geldt een groot aantal voorwaarden.

Inwoners denken mee

Inwoners van Roerdalen konden actief meedenken over het beleid voor zonne- en windenergie. In juli 2020 gaven ongeveer 75  inwoners via een digitale vragenlijst hun mening over zonne-en wind energie. Ook konden inwoners een digitale masterclass over duurzame energie volgen. In april 2021 dachten zo’n 30 inwoners tijdens drie digitale bijeenkomsten mee. Eind april 2021 konden inwoners, belangenorganisaties en een raadswerkgroep nog een laatste keer meekijken. De gemeente vindt het belangrijk dat nog meer inwoners betrokken raken als de plannen concreter worden.