Onderzoek naar haalbaarheid

De gemeenteraad heeft besloten om te onderzoeken of windenergie kansen biedt voor Roerdalen. Windturbines kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. 

Onderzoek naar locatie

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke locaties. Op de twee kaarten hieronder staan vier gebieden die mogelijk in aanmerking komen voor het opwekken van windenergie. De gemeenteraad heeft aangegeven dat windturbines zoveel mogelijk aan de grenzen van de gemeenten moeten worden gebouwd en geclusterd. Daardoor bleven alleen de locaties Meinwegplateau (nummer 1) en Montfort-Zuid (nummer 4) over. Voor de locatie Montfort-Zuid geldt dat er geen draagvlak is bij de inwoners van Montfort en de mogelijke effecten op de inwoners te groot zijn. Daarom blijft alleen de locatie Meinwegplateau over. De gemeente doet nu verder onderzoek naar de mogelijkheden op deze locatie.

Mogelijke locaties bij 400 meter tot gevoelige objecten

Mogelijke locaties bij 550 meter tot gevoelige objecten

Afstand tot gevoelige objecten

Op dit moment zijn er geen normen voor de afstand van windturbines tot gevoelige objecten. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, scholen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven.  In het regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat deze normen er moeten komen. Het onderzoek dat nodig is voor de besluitvorming daarover loopt momenteel. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om voor de thema’s geluid en slagschaduw uit te gaan van twee afstanden. De afstand van 400 meter tot geluidsgevoelige objecten is afgeleid uit het Activiteitenbesluit. De afstand van 550 meter is gebaseerd op de adviesgeluidnorm van de WHO: Lden 45 db(A).

Hoe gaat het verder?

Na het onderzoek naar de mogelijke locatie wil de gemeente onderzoek gaan doen naar de haalbaarheid op zowel technisch, economisch als maatschappelijk vlak. Als blijkt dat windturbines kansen bieden, dan worden de eerste stappen richting de ontwikkeling ervan gezet. Hierbij vindt de gemeente van belang dat er  draagvlak is voor de plannen. Ze werkt daarom nauw samen met inwoners en de coöperatie Duurzaam Roerdalen. Ook wil de gemeente meer grip krijgen op de rendementen die kunnen worden behaald en de financieringsmogelijkheden.