Onderzoek naar haalbaarheid

De gemeenteraad heeft besloten om te onderzoeken of windmolens kansen bieden voor Roerdalen. Windmolens kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. 

De gemeente doet op dit moment onderzoek naar mogelijke locaties. Ook doet ze onderzoek naar de haalbaarheid op zowel technisch, economisch als maatschappelijk vlak. Als blijkt dat windmolens kansen bieden, dan worden de eerste stappen richting de ontwikkeling ervan gezet. Hierbij vindt de gemeente het van belang dat er voldoende draagvlak is voor de plannen. Ze werkt daarom nauw samen met inwoners en de coöperatie Duurzaam Roerdalen. Draagvlak onder inwoners vindt ze essentieel. Ook wil de gemeente meer grip krijgen op de rendementen die kunnen worden behaald en de financieringsmogelijkheden.