Locaties zonnevelden

In mei is de ontwikkeling van de eerste 25 hectare zonnevelden van start gegaan. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te willen verlenen aan de bouw van twee zonnevelden in het buitengebied tussen St. Odiliënberg en Linne.

De verwachting is dat beide zonnevelden samen zo’n 25.000 MWh stroom per jaar zullen opwekken. Dat staat gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 7.100 huishoudens. Nu het college van B&W in principe heeft besloten mee te werken aan de aanleg van de zonnevelden, kunnen de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen. Het betekent niet dat de omgevingsvergunningen ook daadwerkelijk worden toegekend. De gemeenteraad moet nog aangeven geen bezwaar te hebben tegen de vergunningen. Daarnaast is er nog bezwaar en beroep mogelijk, net als in andere ruimtelijke procedures.

Plattegrond waarop de locaties van de twee zonnevelden staan

De twee zonnevelden zijn globaal weergegeven op de kaart hierboven. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebieden in kaart

In juli 2021 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Zonne-en windenergie vastgesteld. Kern van het beleid is dat het landschap van Roerdalen zoveel mogelijk wordt beschermd. In belangrijke gebieden zijn grootschalige zonne- of windprojecten daarom niet toegestaan (uitsluitingsgebieden). Dat zijn onze natuurgebieden, zoals Nationaal Park De Meinweg, de kernen, de buurtschappen en nog een aantal andere gebieden.

In de gebieden die overblijven, zijn ontwikkelingen wel mogelijk (potentiegebieden). Deze gebieden zijn samen ongeveer 2.300 hectare groot. Niet in alle potentiegebieden komen zonnevelden. Tot 2030 mag hier maximaal 75 megawatt energie worden opgewekt. Dit komt neer op ongeveer 75 hectare. Op korte termijn mag 25 megawatt worden opgewekt (ongeveer 25 hectare). Over enkele jaren volgt nog eens 50 megawatt (ongeveer 50 hectare).

Inwoners dachten mee

Inwoners van Roerdalen konden actief meedenken over het beleid voor zonne- en windenergie. In juli 2020 gaven ongeveer 75  inwoners via een digitale vragenlijst hun mening over zonne-en wind energie. Ook konden inwoners een digitale masterclass over duurzame energie volgen. In maart 2021 dachten zo’n 30 inwoners tijdens drie digitale bijeenkomsten mee. Eind april 2021 konden inwoners, belangenorganisaties en een raadswerkgroep nog een laatste keer meekijken. De gemeente vindt het belangrijk dat nog meer inwoners betrokken raken als de plannen concreter worden.

Zonneveld