Locaties zonnevelden

Het is nog niet bekend waar de zonnevelden precies komen. Wel is duidelijk in welke gebieden dit wel en niet mogelijk is.

Gebieden in kaart

In juli 2021 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Zonne-en windenergie vastgesteld. Kern van het beleid is dat het landschap van Roerdalen zoveel mogelijk wordt beschermd. In belangrijke gebieden zijn grootschalige zonne- of windprojecten daarom niet toegestaan (uitsluitingsgebieden). Dat zijn onze natuurgebieden, zoals Nationaal Park De Meinweg, de kernen, de buurtschappen en nog een aantal andere gebieden. In de gebieden die overblijven, zijn ontwikkelingen wel mogelijk (potentiegebieden). Deze gebieden zijn samen ongeveer 2.300 hectare groot. Niet in alle potentiegebieden komen zonnevelden. Tot 2030 mag hier maximaal 75 megawatt energie worden opgewekt. Dit komt neer op ongeveer 75 hectare. Op korte termijn mag 25 megawatt worden opgewekt (ongeveer 25 hectare). Over enkele jaren volgt nog eens 50 megawatt (ongeveer 50 hectare).

Inwoners dachten mee

Inwoners van Roerdalen konden actief meedenken over het beleid voor zonne- en windenergie. In juli 2020 gaven ongeveer 75  inwoners via een digitale vragenlijst hun mening over zonne-en wind energie. Ook konden inwoners een digitale masterclass over duurzame energie volgen. In maart 2021 dachten zo’n 30 inwoners tijdens drie digitale bijeenkomsten mee. Eind april 2021 konden inwoners, belangenorganisaties en een raadswerkgroep nog een laatste keer meekijken. De gemeente vindt het belangrijk dat nog meer inwoners betrokken raken als de plannen concreter worden.

Zonneveld