Plan zonneveld indienen

De ontwikkeling van de eerste 25 hectare zonnevelden is gestart. In het voorjaar van 2022 hebben initiatiefnemers hun plannen kunnen indienen bij de gemeente.

Plan indienen

Vanaf 16 mei tot en met 11 juli 12.00 uur konden initiatiefnemers hun plannen indienen bij de gemeente. De plannen worden door externe adviseurs getoetst aan de hand van een aantal spelregels. De plannen met de hoogste scores mogen de ruimtelijke procedure voor vergunningverlening doorlopen.

Beoordeling plannen

De beoordeling van de plannen gebeurt in drie fases.

Fase 0

In deze fase beoordeelt de adviesgroep de compleetheid van de aanvraag. Alle plannen die voldoen aan de eisen, worden toegelaten tot fase 1.

Fase 1 (selectiefase)

In deze fase beoordeelt de adviesgroep de plannen. Dit gebeurt aan de hand van een aantal spelregels, ook wel beoordelingsmatrix genoemd. Ook geeft de adviesgroep aanbevelingen om de plannen te verbeteren. De vijf plannen met de hoogste scores gaan door naar fase 2.

Fase 2 (gunningsfase)

In deze fase maakt de adviesgroep een keuze. Hierbij kijkt ze welke plannen binnen de doelstelling van 25 megawatt passen. Na fase 2 mogen de plannen die de hoogste scores hebben én in totaal (ongeveer) 25 megawatt aan energie opwekken verder. Zij mogen de ruimtelijke procedure voor vergunningverlening gaan doorlopen. Dit betekent niet dat de omgevingsvergunning ook daadwerkelijk wordt toegekend. Er is nog bezwaar en beroep mogelijk.

Planning

16 mei: start indienen plannen

  • 11 juli 12.00 uur: sluiting indienen plannen
  • Week 29: initiatiefnemers horen of ze door zijn naar fase 1
  • Week 37: initiatiefnemers ontvangen de beoordeling van hun plan
  • 17 oktober 12.00 uur: sluiting indienen aangepaste plannen
  • Week 49: initiatiefnemers ontvangen de beoordeling van hun aangepaste plan
  • Vanaf week 49: start ruimtelijke procedure

Beantwoording vragenronde

Bekijk de beantwoording van de vragenronde fase 0.

Meer informatie

Heb je interesse in het ontwikkelen van een zonnepark in de gemeente Roerdalen? Dan nodigen wij je van harte uit om een plan in te dienen. Stuur een e-mail naar zonnevelden@roerdalen.nl. Wij sturen je dan alle informatie die je nodig hebt om je plan in te dienen. Wil je eerst meer informatie? Stel je vraag dan via zonnevelden@roerdalen.nl.

Zonneveld