Plan zonneveld indienen

In mei is de ontwikkeling van de eerste 25 hectare zonnevelden van start gegaan. Initiatiefnemers konden vanaf dat moment een plan indienen bij de gemeente. In totaal zijn er 14 plannen binnengekomen.

Onafhankelijk adviseurs hebben deze beoordeeld aan de hand van een aantal spelregels. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te willen verlenen aan twee daarvan. Deze liggen in het buitengebied tussen St. Odiliënberg en Linne.

Beoordeling plannen

De beoordeling van de plannen gebeurde in drie fases.

Fase 0

In deze fase beoordeelde de adviesgroep de compleetheid van de aanvraag. Alle plannen die voldeden aan de eisen, werden toegelaten tot fase 1.

Fase 1 (selectiefase)

In deze fase beoordeelde de adviesgroep de plannen. Dit gebeurde aan de hand van een aantal spelregels, ook wel beoordelingsmatrix genoemd. Ook gaf de adviesgroep aanbevelingen om de plannen te verbeteren. De vijf plannen met de hoogste scores gingen door naar fase 2.

Fase 2 (gunningsfase)

In deze fase maakte de adviesgroep een keuze. Hierbij keek ze welke plannen binnen de doelstelling van 25 megawatt passen. Na fase 2 mochten de plannen die de hoogste scores hadden én in totaal (ongeveer) 25 megawatt aan energie opwekten verder. Zij mogen de ruimtelijke procedure voor vergunningverlening gaan doorlopen. Dit betekent niet dat de omgevingsvergunning ook daadwerkelijk wordt toegekend. De gemeenteraad moet nog aangeven geen bezwaar te hebben tegen de vergunningen. Daarnaast is er nog bezwaar en beroep mogelijk, net als in andere ruimtelijke procedures.

Planning

  • 16 mei: start indienen plannen
  • 11 juli 12.00 uur: sluiting indienen plannen
  • Week 29: initiatiefnemers hoorden of ze door waren naar fase 1
  • Week 37: initiatiefnemers ontvingen de beoordeling van hun plan
  • 17 oktober 12.00 uur: sluiting indienen aangepaste plannen
  • Week 49: initiatiefnemers ontvingen de beoordeling van hun aangepaste plan
  • Vanaf week 49: start ruimtelijke procedure

Beantwoording vragenronde

Bekijk de beantwoording van de vragenronde fase 0.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Stel je vraag dan via zonnevelden@roerdalen.nl.

Zonneveld