1 september 2022

21 september: informatieavond windenergie

Zijn het Meinwegplateau en Montfort-Zuid geschikte plekken voor windturbines? Op 29 september beslist de gemeenteraad of hier verder onderzoek naar gedaan moet worden. Wil je hier meer over weten? Wil je meedenken of heb je vragen? Kom dan naar de informatieavond op woensdag 21 september in Montfort.

Twee mogelijke locaties

De gemeenteraad wil graag weten wat de mogelijkheden van windenergie zijn in Roerdalen. Een adviesbureau heeft in kaart gebracht dat veel gebieden hiervoor niet geschikt zijn. Hierbij is rekening gehouden met een groot aantal zaken. Bijvoorbeeld afstand tot woningen en regels voor beschermde natuur. Ook wil de gemeente dat eventuele windturbines zoveel mogelijk aan de randen van de gemeente komen en moet er plaats zijn voor meerdere windturbines bij elkaar.

Er bleven twee plekken over waar het misschien kan: het Meinwegplateau en Montfort-Zuid. Op 29 september beslist de gemeenteraad of op beide locaties verder onderzoek gedaan kan worden. Er is nog veel onderzoek nodig om te bepalen of windturbines hier haalbaar zijn.

Kom naar de informatiebijeenkomst

Op 28 juli vond er een eerste informatiebijeenkomst over windenergie plaats voor inwoners. Aangezien deze in de vakantieperiode viel, volgt er nog een tweede informatieavond op 21 september in het Dorpshuis Montfort. Deze duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Je kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen. Je kunt je tot en met 18 september aanmelden via samenduurzaam@roerdalen.nl of (0475) 538 888.

Denk mee over de opzet

We willen deze informatieavond graag samen met inwoners voorbereiden, zodat deze voldoet aan de wensen en verwachtingen. Wil je hierover meedenken? Dan gaan we graag met jou in gesprek op donderdag 8 september van 19.30 tot 21.30 uur of op vrijdag 9 september van 13.30 tot 15.30 uur in het Dorpshuis Montfort. Je kunt je voor deze voorbereidende gesprekken aanmelden via samenduurzaam@roerdalen.nl of (0475) 538 888.

Ook inwoners organiseren bijeenkomst

Ook een groep inwoners van Montfort organiseert een voorbereidende bijeenkomst in aanloop naar 21 september. Deze vindt plaats op maandag 12 september. Meer informatie vind je op de website Duurdachter Duurzaam.

Meer weten?

Meer weten over het onderwerp windenergie? Kijk dan op de pagina over windmolens. Hier vind je ook antwoorden op veel gestelde vragen.