Roerdalen aardgasvrij

In 2050 moeten alle gebouwen in ons land aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we ook onze woningen niet langer meer kunnen verwarmen met aardgas. We moeten dus samen op zoek naar nieuwe duurzame oplossingen. Gemeente Roerdalen heeft in december 2021 een visie over warmte opgesteld. De belangrijkste punten lees je op deze pagina.

Waarom aardgasvrij?

Aardgas heeft twee belangrijke nadelen. Aardgas is eindig, dus op is op. Bovendien komt er veel CO2 vrij als aardgas wordt gebruikt om energie op te wekken. Daarom zijn er afspraken gemaakt om aardgas te vervangen door een duurzaam alternatief. Dat is ook de reden dat de gemeente deze visie heeft opgesteld.

Energie van de toekomst

Als basis geldt dat isoleren ervoor zorgt dat er minder warmte nodig is. In bijna alle woningen zijn er mogelijkheden om met isoleren energie te besparen. Daarnaast zijn er twee duurzame alternatieven voor aardgas.

Warmtenet

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Het water wordt op een centrale plek verwarmd, dus niet in je eigen woning. Dit gebeurt via een centrale warmtepomp, aardwarmte, aquathermie (warmte uit water) of restwarmte van fabrieken. De leidingen zijn erg duur. Daarom heeft een warmtenet alleen zin in steden en gebieden waar veel woningen dicht bij elkaar staan. In Roerdalen is dat niet het geval en komt er geen warmtenet.

Warmtepomp

Een warmtepomp is een zuinig alternatief voor de traditionele verwarmingsketel. Een warmtepomp haalt warmte uit lucht, bodem of grondwater. De pomp zet dat om in een aangename temperatuur om je woning te verwarmen. Warmtepompen werken (deels) op stroom en niet op aardgas. Zeker nu stroom steeds vaker duurzaam wordt opgewekt, zijn warmtepompen een goede keuze. Er zijn twee soorten warmtepompen. Een elektrische warmtepomp (all-electric) werkt volledig op stroom. Een hybride warmtepomp werkt op een combinatie van stroom en aardgas.

Hoe verder?

Gemeente Roerdalen wil het isoleren van gebouwen en het gebruik van warmtepompen graag aanmoedigen. Daarom gaan we inwoners helpen. Dat doen we via informatie, persoonlijke energieadviezen en hulp bij het aanvragen van offertes. Ook wil de gemeente elk jaar in een of meerdere dorpen actief met inwoners aan de slag. In 2023 volgt meer informatie hierover.

Visie over warmte

Wil je de visie over warmte helemaal lezen? Download dan hier de Transitievisie Warmte Gemeente Roerdalen 2021-2030. Lukt het downloaden niet? Je kunt deze ook opvragen door een e-mail te sturen naar samenduurzaam@roerdalen.nl.