Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie

Samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis vormen we de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Hierin onderzoeken we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hoe we meer energie kunnen besparen, waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken met zon en wind en hoe we stap voor stap van het aardgas kunnen.

Samenhangend beleid

Het is van groot belang dat inwoners en ondernemers kunnen beschikken over betaalbare duurzame energie, nu én in de toekomst. Het is een randvoorwaarde voor (nieuwe) woonwijken, bedrijvigheid, vervoer en recreatie. Het uitvoeren van projecten op het gebied van wind- en zonne-energie draagt hieraan bij. Deze technieken zijn nú voorhanden. Dit vraagt om continuïteit en bestuurders die de afspraken van hun voorgangers uitvoeren. Ook vraagt het om samenhangend beleid en  keuzes. Daarbij moet het onderwerp energie steeds in relatie met ander beleid worden afgewogen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, bedrijvigheid, landbouw en natuur.

Beleid en uitvoering

Op regionaal niveau komt beleid en uitvoering van overheden, netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Veranderingen in landelijk en provinciaal beleid hebben direct gevolgen voor de uitvoering op lokaal niveau. Andersom kan informatie uit de uitvoering helpen bij het bijstellen van beleid. De regionale samenwerking is daarin van groot belang: om af te stemmen over de gezamenlijke opgave en te zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen. De afspraken uit de RES vervangen  de afspraken die we in Roerdalen hebben gemaakt niet. De RES-regio Noord- en Midden Limburg probeert juist de verduurzaming in de regio te versnellen.