Regionale Energiestrategie

Gemeente Roerdalen onderzoekt samen met vijftien andere gemeenten, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hoe we als regio verder kunnen verduurzamen. Hiervoor maken we een Regionale Energie Strategie (RES). Deze wordt elke twee jaar aangepast.

 Bekijk de RES 1.0

Via deze link kun je de RES 1.0 en de publieksversie van de RES 1.0 bekijken.

Wat staat er in de RES?

In de RES beschrijven we als regio:

  • Welke regionale maatregelen we nemen om meer energie te besparen. Wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
  • Hoeveel duurzame stroom we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
  • Welke regionale mogelijkheden er zijn om onze huizen anders te verwarmen. Dit moet ervoor zorgen dat we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
  • Hoe inwoners meer te zeggen kunnen hebben bij grootschalige zon- en windprojecten. En hoe zij kunnen profiteren van deze projecten.

Iedere gemeente onderzoekt hoe ze de afspraken uit de RES lokaal kunnen invullen. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die we al binnen onze gemeente hebben gemaakt. De RES is hier een aanvulling op en probeert juist het proces van verduurzaming te versnellen.

Voorbeelden uit de regio
Als RES maken wij plannen op regionale schaal om de energietransitie te versnellen. We bouwen hiervoor door op de goede voorbeelden die er al zijn in onze regio. Voetbalverenigingen die verduurzamen of bijvoorbeeld een windpark waar inwoners aan meewerken. In de video hieronder zie je een aantal goede voorbeelden.

Hoe nu verder?

De RES 1.0 is op 1 juli 2021 aangeboden aan het Rijk. Zij verzamelen alle strategieën en brengen de plannen voor heel Nederland in kaart. Als regio gaan wij de ambities uitvoeren die in de RES 1.0 staan. Op dit moment onderzoeken wij hoe wij dit het beste kunnen doen. Dat doen wij met alle partners samen.

Meer weten?

Op www.RESNML.nl vind je meer informatie over de RES, veelgestelde vragen en belangrijke documenten. Wil je meer weten over de RES? Bekijk dan het filmpje hieronder.