Regionale Energiestrategie

In het jaar 2030 moet de uitstoot van CO2 in Nederland gehalveerd zijn. En in 2050 moet deze zelfs 95% lager zijn dan nu. Dat hebben we in 2019 afgesproken in het klimaatakkoord. Dertig regio’s in ons land maken nu een plan waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. Dit noemen we een Regionale Energiestrategie (RES).

Noord- en Midden-Limburg

Roerdalen is onderdeel van de regio Noord- en Midden-Limburg. Daarin zitten ook veertien andere gemeenten, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie maken we één plan, de RES. We maken bijvoorbeeld afspraken over het besparen van energie. Ook onderzoeken we hoe we duurzame energie kunnen opwekken en hoe we van het aardgas af kunnen.

Krachten bundelen

De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. De afspraken die wij in onze gemeente hebben gemaakt worden juist meegenomen in het plan. De RES moet ervoor zorgen dat onze regio sneller duurzaam wordt. Dat komt omdat we met meerdere partijen samenwerken, onze krachten bundelen en kennis delen. De RES werken we stap voor stap uit. In oktober hebben we in onze regio een conceptversie ingediend bij het Rijk. In 2021 werken we aan de RES 1.0.

Meer informatie

Op www.RESNML.nl vind je meer informatie over de RES, veelgestelde vragen en belangrijke documenten.

Wil je meer weten over de RES? Bekijk dan het filmpje hieronder.