Zonnevelden in Roerdalen

Zonnevelden in Roerdalen

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Roerdalen. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we onze CO2-uitstoot flink verminderen. Ook Roerdalen werkt hieraan mee. We streven ernaar om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen. Daarnaast hebben we zonnevelden nodig om voldoende duurzame energie op te wekken. 

Locaties zonnevelden

In mei is de ontwikkeling van de eerste 25 hectare zonnevelden van start gegaan. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te willen verlenen aan de bouw van twee zonnevelden in het buitengebied tussen St. Odiliënberg en Linne.

Zonneveld

Spelregels voor zonnevelden

De plannen voor zonnevelden worden door externe adviseurs getoetst aan de hand van een aantal spelregels. Deze gaan bijvoorbeeld over de manier waarop zonneparken in de omgeving passen.

Twee mannen bij zonneveld

Plan zonneveld indienen

In mei is de ontwikkeling van de eerste 25 hectare zonnevelden van start gegaan. Initiatiefnemers konden vanaf dat moment een plan indienen bij de gemeente.

Zonneveld vanuit de lucht

Pilot zonneveld stort Montfort

Vooruitlopend op de komst van de zonneparken, werkt de gemeente aan een eigen coöperatief zonneveld. Dat gebeurt in samenwerking met de coöperatie Duurzaam Roerdalen.

Zonnepanelen in een weiland

Vraag en antwoord zonnevelden

Heb je vragen over zonnevelden in Roerdalen? Op deze pagina hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet.

Luchtfoto van een zonneveld in een weiland

Meer informatie

Heb je vragen over zonnevelden in Roerdalen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar samenduurzaam@roerdalen.nl.