Zonnevelden in Roerdalen

Zonnevelden in Roerdalen

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Roerdalen. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we onze CO2-uitstoot flink verminderen. Ook Roerdalen werkt hieraan mee. We streven ernaar om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen. Daarnaast hebben we zonnevelden nodig om voldoende duurzame energie op te wekken. 

Locaties zonnevelden

Het is nog niet bekend waar de zonnevelden precies komen. Wel is duidelijk in welke gebieden dit wel en niet mogelijk is.

Spelregels voor zonnevelden

De plannen voor zonnevelden worden door externe adviseurs getoetst aan de hand van een aantal spelregels. Deze gaan bijvoorbeeld over de manier waarop zonneparken in de omgeving passen.

Plan zonneveld indienen

De ontwikkeling van de eerste 25 hectare zonnevelden is gestart. In het voorjaar van 2022 hebben initiatiefnemers hun plannen in kunnen dienen bij de gemeente.

Pilot zonneveld stort Montfort

Vooruitlopend op de komst van de zonneparken, werkt de gemeente aan een eigen coöperatief zonneveld. Dat gebeurt in samenwerking met de coöperatie Duurzaam Roerdalen.

Vraag en antwoord zonnevelden

Heb je vragen over zonnevelden in Roerdalen? Op deze pagina hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet.

Meer informatie

Heb je vragen over zonnevelden in Roerdalen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar samenduurzaam@roerdalen.nl.