Zonnevelden in Roerdalen

Zonnevelden in Roerdalen

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Roerdalen. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we onze CO2-uitstoot flink verminderen én overgaan op duurzame energie. In Roerdalen werken we hieraan door zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen. Om genoeg duurzame energie op te wekken, hebben we ook zonnevelden nodig.

Zonnevelden in ontwikkeling

We zijn begonnen met de ontwikkeling van de eerste 25 hectare zonnevelden. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te willen verlenen aan de bouw van twee zonnevelden. Dat zijn samen 25 hectaren. Deze zonnevelden, ontwikkeld door Statkraft en Solar Provider Group, komen in het buitengebied tussen Sint Odiliënberg en Linne. We verwachten dat ze samen elk jaar zo’n 25.000 MWh stroom opwekken. Dat staat gelijk aan wat ongeveer 7.100 huishoudens elk jaar aan elektriciteit verbruiken.

Plattegrond waarop de locaties van de twee zonnevelden staan

Voor het ontwikkelen van zonnevelden door commerciële partijen gelden spelregels. Die gaan bijvoorbeeld over hoe de zonnevelden in de omgeving moeten passen. Ook moeten deze initiatiefnemers aangeven hoe ze inwoners betrekken bij de plannen. We bekijken verder hoe zij de zonnevelden gaan onderhouden en wat ze doen om de natuur te versterken. De spelregels gelden voor alle plannen voor zonnevelden.

Pilot zonneveld stortplaats Montfort

De gemeente werkt aan een eigen zonneveld naast de stortplaats in Montfort. Dit is een proefproject. We werken hierbij nauw samen met Attero. Dit bedrijf ontwikkelt een eigen zonnepark op de stortplaats. We willen met dit proefproject ervaring opdoen met de spelregels die voor alle zonnevelden gelden. Ook willen we een zonneveld realiseren waarvan de opbrengst zoveel mogelijk voor onze inwoners is. Dit proefproject hoort niet bij de 25 hectare die we via de tender willen ontwikkelen, maar draagt wel bij aan de verduurzamingsdoelstelling van in totaal 75ha. zonneveld.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over zonnevelden in Roerdalen? Bekijk de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.