8 december 2022

Gemeente wil medewerking verlenen aan bouw zonnevelden

De gemeente wil in principe medewerking verlenen aan de aanleg van twee zonnevelden in het buitengebied tussen Sint Odiliënberg en Linne. Dat heeft het college van B&W deze week besloten. De twee gebieden maken deel uit van de eerste 25 hectare die de gemeente heeft opengesteld voor de ontwikkeling van zonnevelden. De zonnevelden leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstelling om in 2030 70% van de elektriciteit in Roerdalen duurzaam op te wekken.

Over de zonnevelden

Het gaat om de plannen Zonneveld Hobertsveldweg en Zonnepark Kleine Bergerweg. In de twee plannen samen is ongeveer 24 hectare aan zonnepanelen opgenomen. Het plan Hobertsveldweg voegt daar nog 6.000 m2 (0,6 hectare) zonnepanelen op het dak van een tuinderskas aan toe. De verwachting is dat beide zonnevelden samen zo’n 25.000 MWh stroom per jaar zullen opwekken. Dat staat gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 7.100 huishoudens.

Ruimtelijke procedure

Nu het college van B&W in principe heeft besloten mee te werken aan de aanleg van de zonnevelden, kunnen de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen. Daar hebben ze een jaar de tijd voor. Daarna vervalt het besluit van het college van B&W om medewerking te verlenen aan de twee zonnevelden. Het betekent niet dat de omgevingsvergunningen ook daadwerkelijk worden toegekend. De gemeenteraad moet nog aangeven geen bezwaar te hebben tegen de vergunningen. Daarnaast is er nog bezwaar en beroep mogelijk, net als in andere ruimtelijke procedures.

Proces tot nu toe

In Roerdalen mag tot het jaar 2030 maximaal 75 hectare aan zonnevelden worden aangelegd. In mei 2022 is de ontwikkeling van de eerste 25 hectare zonnevelden van start gegaan. Initiatiefnemers konden vanaf dat moment een plan indienen bij de gemeente. In totaal hebben we 14 plannen ontvangen. Een onafhankelijke commissie heeft deze getoetst aan de hand van een aantal spelregels. Deze gingen bijvoorbeeld over de manier waarop zonneparken in de omgeving passen. De twee gekozen plannen hadden de hoogste scores.

Plattegrond waarop de locaties van de twee zonnevelden staan

De twee zonnevelden zijn globaal weergegeven op de kaart hierboven. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.