In Roerdalen

In Roerdalen

Er gebeurt in Roerdalen van alles op het gebied van duurzaamheid. Inwoners, ondernemers en verenigingen werken samen aan een duurzame, groene en schone gemeente. Nieuwsgierig? Op deze pagina lees je meer over duurzame initiatieven in Roerdalen.

Nieuwe koers duurzaamheid

Huizen isoleren of zonnepanelen plaatsen? Zonnevelden aanleggen of een kerncentrale bouwen?  Om Roerdalen duurzamer te maken, moet de gemeente keuzes maken. Voor de kortere én voor de langere termijn. Die keuzes maken we samen met inwoners.

Inwoners luisteren naar een presentatie van de gemeente

Roerdalen aardgasvrij

In 2050 moeten alle gebouwen in ons land aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we ook onze woningen niet langer meer kunnen verwarmen met aardgas. We moeten dus samen op zoek naar nieuwe duurzame oplossingen.

Vlammen op een gasfornuis

Zonnevelden in Roerdalen

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we onze CO2-uitstoot flink verminderen. Ook Roerdalen werkt hieraan mee. We hebben zonnevelden nodig om voldoende duurzame energie op te wekken.

Zonneveld

Windenergie in Roerdalen

Om de klimaatdoelen te halen, moeten we de komende jaren onze CO2-uitstoot flink verminderen. Daarom willen we ook in Roerdalen op grotere schaal schone energie opwekken. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van windmolens.

windmolen op land

Actieplan Duurzame Energie

Gemeente Roerdalen heeft een actieplan Duurzame Energie opgesteld, boordevol maatregelen om energie te besparen én schone energie op te wekken.

Zonnepanelen op dak

Regionale Energiestrategie

De uitstoot van CO2 in Nederland moet flink omlaag. Dat hebben we afgesproken in het klimaatakkoord. Dertig regio’s in ons land maken nu een plan waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. Dit noemen we een Regionale Energiestrategie.

Twee mannen bij zonneveld