15 december 2022

Raad stemt in met zonneveld naast stort Montfort

De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwikkelen van een zonneveld naast de stort in Montfort. Het zonneveld komt in het gebied tussen de stort en de snelweg te liggen en moet elk jaar ongeveer 6.700 MWh stroom gaan opleveren. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 1.900 huishoudens.

Minder CO2-uitstoot

Onze doelstelling is om in 2030 70% van de elektriciteit in Roerdalen duurzaam op te wekken. Het nieuwe zonneveld levert hier een belangrijke bijdrage aan, net als andere zonnevelden in de gemeente en zonnepanelen op daken. Volgend jaar gaat Attero op de stort zelf een eigen zonneveld aanleggen. Beide zonnevelden gebruiken dezelfde aansluiting op het stroomnet. Hiervoor hebben we inmiddels een intentieovereenkomst getekend met Attero.

Hoe het verder gaat

Nu de gemeenteraad een positief besluit heeft genomen over de ontwikkeling van het zonneveld, kunnen we door met de planontwikkeling en vergunningaanvraag. Hiervoor richten we een besloten vennootschap op. Deze gaat het zonneveld beheren. In de plannen wordt ook de rol van Coöperatie Duurzaam Roerdalen meegenomen. Verder bekijken we samen met Duurzaam Roerdalen hoe inwoners kunnen meeprofiteren van de opbrengst. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u hierover. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw in 2024 van start gaan.