22 april 2021

Beleidsplan zonne- en windenergie: geef jouw mening!

Afgelopen maanden heeft de gemeente Roerdalen samen met inwoners beleid gemaakt voor zonne- en windenergie in Roerdalen. In juli neemt de gemeenteraad hierover een besluit. De gemeente wil je graag nog een laatste kans geven om mee te kijken.

Over het beleid

In het Klimaatakkoord is afgesproken, dat onze CO2-uitstoot flink omlaag moet. Alle gemeenten in Nederland werken hieraan mee, ook Roerdalen. Dat doet de gemeente door duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld via zonnepanelen op gemeentelijk gebouwen. De gemeente heeft nu ook regels opgesteld voor het opwekken van duurzame energie op grotere schaal. Bijvoorbeeld via zonnevelden of windmolens. Hiervoor heeft ze een beleidsplan gemaakt. Hierin staat voor welke opgave we in Roerdalen staan en welke ambities we hebben. Ook staan er voorwaarden en -uitgangspunten in voor zonne- en windprojecten.

Inwoners dachten mee

Inwoners van Roerdalen hebben actief meegewerkt aan het beleidsplan. In juli 2020 gaven zo’n 75inwoners via een digitale vragenlijst hun mening over zonne- en windenergie. Deze input is gebruikt voor een eerste versie van het beleidsplan. In maart 2021 dachten zo’n 25 inwoners tijdens drie digitale bijeenkomsten mee. De gemeente heeft het beleidsplan daarna op een aantal punten aangepast en verder uitgewerkt.

Laatste blik

Tijdens de bijeenkomsten gaven inwoners aan graag betrokken te willen blijven. Daarom wil de gemeente Roerdalen jou graag nog een laatste kans geven om mee te kijken. Je kunt het beleidsplan hieronder downloaden of bekijken in het Servicepunt Roerdalen. Heb je nog een opmerking of aanvulling, stuur deze dan uiterlijk donderdag 29 april naar samenduurzaam@roerdalen.nl. Let op: om het document te bekijken in het Servicepunt Roerdalen moet je een afspraak maken.

Hoe verder?

De gemeente beoordeelt en beantwoordt alle reacties van inwoners. Ze legt deze samen met het beleidsplan voor aan het college van B&W en de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt in juli een besluit. Daarna wordt het beleid vertaald naar concrete plannen voor zon- en windenergie in Roerdalen. Hierover kun je nogmaals je mening geven.

Beleidsplan downloaden

Concept Beleidskader Zon en Wind