13 september 2023

College B&W wil met gemeenteraad in gesprek over windturbines Meinweg

Het college van B&W wil met de gemeenteraad in gesprek over mogelijk verder onderzoek naar windturbines op het Meinwegplateau. Uit onderzoek blijkt dat windturbines de natuur aantasten. Windturbines lijken daarom niet haalbaar op deze plek. Maar voordat het college een besluit neemt, wil ze een completer beeld. Hiervoor is verder onderzoek nodig. Het college heeft de gemeenteraad uitgenodigd om hierover mee te praten.

Onderzoek naar gevolgen natuur

De gemeenteraad van Roerdalen heeft het college van B&W afgelopen jaar opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor windturbines op het Meinwegplateau. Eerder dit jaar heeft een onderzoeksbureau de gevolgen van windturbines op vogels, trekvogels en vleermuizen in beeld gebracht. Het bureau concludeert dat het waarschijnlijk is dat het opwekken van windenergie op de Meinweg niet haalbaar is. Het rapport kunt je hieronder downloaden.

Verder onderzoek nodig

Het college is nog niet voldoende overtuigd dat windturbines op het Meinwegplateau niet haalbaar zijn. Om een goed besluit te kunnen nemen, wil het college ook informatie over de economische kansen van windturbines. Datzelfde geldt voor de gevolgen voor de duurzaamheidsdoelen van Roerdalen. Het plaatsen van windturbines is tenslotte één van de manieren om op grotere schaal duurzame energie op te wekken. Om een completer beeld te krijgen, is verder onderzoek nodig. Voordat het college hierover een besluit neemt, wil ze in gesprek met de gemeenteraad.

Bijeenkomst gemeenteraad

Eind september bespreekt het college het onderwerp met de gemeenteraad. Het college wil onder andere doorpraten over zaken als kosten van verder onderzoek, maatregelen om de natuur te beschermen, mogelijke inkomsten van windturbines, invloed op de duurzaamheidsdoelen en draagvlak. Na de bijeenkomst neemt het college een definitief besluit. Dit wordt meegenomen in de vernieuwde duurzaamheidskoers voor Roerdalen. De gemeente heeft omwonenden en andere betrokken partijen inmiddels op de hoogte gebracht over het standpunt van het college van B&W.

Downloads: