30 september 2022

Gemeenteraad neemt besluit over locaties windenergie

Er komt geen verder onderzoek naar het opwekken van windenergie in Montfort-Zuid. De mogelijkheden op het Meinwegplateau worden wél verder onderzocht. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten.

Montfort-Zuid valt af

De locatie Montfort-Zuid valt voor de raad af. Er is geen draagvlak bij de inwoners van Montfort en de mogelijke effecten op de inwoners zijn te groot. Op deze locatie wordt de Wet voorkeursrecht gemeenten niet doorgezet. Grondeigenaren die hun grond willen verkopen, hoeven die daarmee niet aan de gemeente aan te bieden.

Vervolgonderzoek Meinwegplateau

Het vervolgonderzoek naar windturbines op het Meinwegplateau gaat wel door. Daarin wordt gekeken of windturbines op deze plek technisch, economisch en maatschappelijk haalbaar zijn. De ontwikkeling van een energielandgoed met onder andere zonnevelden wordt in het onderzoek meegenomen.

Hoe gaat het verder?

De gemeente gaat nu eerst bepalen hoe het vervolgonderzoek eruit gaat zien. Dat gebeurt in samenspraak met de raadswerkgroep duurzaamheid, inwoners en andere belanghebbenden. Daarnaast wil de gemeente samen met inwoners en andere gemeenten in de regio gaan onderzoeken welke nieuwe energietechnieken kansrijk zijn voor duurzame energieopwekking op langere termijn.