26 januari 2022

Initiatief voor zonneveld bij Odiliënberg

Het bedrijf Solar Fields wil mogelijk aan de rand van Sint Odiliënberg een zonnepark aanleggen. Een aantal direct aanwonenden heeft hierover een brief van het bedrijf gekregen. Ook de coöperatie Duurzaam Roerdalen is betrokken bij het initiatief. Of het zonnepark er komt, is nog niet duidelijk.  

Gemeenteraad bepaalt spelregels

Op 3 februari neemt de gemeenteraad een besluit over de spelregels waaraan initiatiefnemers van zonnevelden moeten voldoen. Die gaan bijvoorbeeld over de manier waarop zonneparken in de omgeving passen. Of over hoe inwoners moeten worden betrokken bij de plannen. De spelregels gaan gelden voor alle initiatieven voor zonnevelden.

Plannen indienen

Solar Fields en andere initiatiefnemers kunnen hun plan pas bij de gemeente indienen wanneer de gemeente aangeeft dat dit kan. Dat zal waarschijnlijk in april 2022 zijn. Alle plannen worden beoordeeld. Alleen plannen die van hoge kwaliteit zijn, mogen een vergunning aanvragen. Meer informatie vind je op de pagina Zonnevelden in Roerdalen.