Alternatieven voor zonnevelden

Waarom komen niet op alle daken in Roerdalen zonnepanelen?
De gemeente wil dat op alle geschikte daken in Roerdalen zonnepanelen komen. Dat is niet genoeg om alle stroom op te wekken die we in Roerdalen gebruiken. Bovendien kan de gemeente de aanleg van zonnepanelen op daken niet verplichten. Huiseigenaren beslissen zelf of ze dit willen of niet. Maar zelfs als op alle geschikte daken zonnepanelen komen, halen we nog doelen voor het opwekken van duurzame energie niet. Daarom starten we nu met de ontwikkeling van zonnevelden. In Roerdalen mag er tot 2030 75 hectare zonneveld worden aangelegd. Alle zonnepanelen die de komende jaren op daken worden gelegd, worden van die 75 hectare afgetrokken.

Waarom komen er geen windmolens in plaats van zonnevelden?
De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden om windmolens te bouwen. De voorbereiding hiervan kost veel tijd. Dat gaat niet snel genoeg om de doelen voor het opwekken van duurzame energie te halen. Daarom zijn zonnevelden én zonnepanelen op daken nodig. Ook na 2030 ligt er een grote opgave voor het opwekken van duurzame energie. Mogelijk kunnen windmolens hierbij een rol spelen, zodat er minder zonnevelden nodig zijn.

Waarom bouwt de gemeente in plaats van zonnevelden geen duurzame huizen die hun eigen energie opwekken?
De gemeente bouwt alleen extra woningen binnen de bebouwde kom. De mogelijke plekken voor zonnevelden liggen daarbuiten. Deze gebieden komen daarom niet in aanmerking voor woningbouw. Nieuwe woningen met zonnepanelen leveren bovendien alleen stroom op voor de woningen zelf.