Gevolgen zonnevelden

Zijn zonnevelden schadelijk voor de gezondheid?
Hierover is weinig wetenschappelijke informatie te vinden. De parken zorgen weliswaar voor een magnetisch veld, maar de straling daarvan blijft ruim binnen de wettelijke normen.

Hebben zonnevelden gevolgen voor de natuur en de omgeving?
De gemeente stelt hoge eisen aan de inpassing in het landschap. Het uitgangspunt is dat zonnevelden zo goed mogelijk in het landschap moeten passen. Ook zijn er strenge eisen om de natuur zo min mogelijk te verstoren en zelfs te verbeteren. In gebieden met belangrijke natuur mogen geen zonnevelden komen. Na 25 jaar moeten de zonnevelden weer worden verwijderd.

Heeft een zonneveld effect op de opwarming van de aarde?
Er is niets bekend over mogelijke invloeden op het opwarmen van de aarde. Een zonneveld levert juist een besparing van CO2 op.

Daalt de waarde van mijn huis door een zonneveld in de buurt?
Een zonneveld zou kunnen leiden tot waardevermindering van een woning. Maar wanneer een zonneveld goed wordt ingepast in het landschap, zijn de gevolgen beperkt. Bovendien gaat het niet om permanente zonnevelden. In de omgevingsvergunning staat als voorwaarde dat de zonneparken er maar tijdelijk komen.