Roerdalen en zonnevelden

Wat is een zonneveld?
Een zonneveld is een stuk land waar zonnepanelen op geplaatst worden om duurzame energie op te wekken. Meestal is een zonneveld enkele hectares en soms tientallen hectares groot.

Waarom komen er zonnevelden in Roerdalen?
Om klimaatverandering tegen te gaan moet onze CO2-uitstoot flink omlaag. Daarover zijn in Europa en Nederland afspraken gemaakt. Er zijn afspraken over de hoeveelheid duurzame energie die in 2030 moet worden opgewekt. Ook Roerdalen werkt hieraan mee. We hebben zonnevelden nodig om voldoende duurzame energie op te wekken.

Hoeveel zonnevelden komen er in Roerdalen?
De gemeente heeft in haar beleid vastgelegd dat er tot 2030 75 hectare zonneveld mag komen. Dit is minder dan 1 procent van de oppervlakte van de gemeente. De gemeente gaat deze 75 hectare niet allemaal tegelijk toestaan. Ze is nu begonnen met 25 hectare. Alle zonnepanelen die de komende jaren op daken komen, worden van de 75 hectare afgetrokken. Er komt tot 2030 dus minder dan 75 hectare aan zonnevelden.

Waar komen de zonnevelden?
Dat is nog niet bekend. De gemeente heeft gebieden aangewezen waar het niet mag en gebieden waar het onder voorwaarden mogelijk is. Initiatiefnemers van zonnevelden moeten aan spelregels voldoen. De spelregels, ook wel de beoordelingsmatrix genoemd, gaan bijvoorbeeld over de manier waarop zonneparken in de omgeving passen. Of over hoe inwoners moeten worden betrokken bij de plannen. Ook bekijkt de gemeente hoe de zonnevelden worden onderhouden. En wat er wordt gedaan om de natuur te verbeteren. De spelregels gelden voor alle plannen voor zonnevelden.

Wordt het zonneveld bij de stort in Montfort afgetrokken van de 75 hectare die tot 2030 mag worden aangelegd?
Ja, de oppervlakte van het zonneveld bij de stort in Montfort wordt van de 75 hectare afgetrokken.

Tot 2030 wil de gemeente 75 hectare zonneveld aanleggen. Hoeveel hectare komt er na 2030?
Dat is nog niet bekend. Mogelijk worden er windmolens geplaatst of zijn er andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, waardoor extra zonnevelden niet nodig zijn.