Roerdalen en zonnevelden

Wat is een zonneveld?
Een zonneveld is een stuk land waar zonnepanelen op geplaatst worden om duurzame energie op te wekken. Meestal is een zonneveld enkele hectares en soms tientallen hectares groot.

Waarom komen er zonnevelden in Roerdalen?
Om klimaatverandering tegen te gaan moet onze CO2-uitstoot flink omlaag. Daarover zijn in Europa en Nederland afspraken gemaakt. Er zijn afspraken over de hoeveelheid duurzame energie die in 2030 moet worden opgewekt. Ook Roerdalen werkt hieraan mee. We hebben zonnevelden nodig om voldoende duurzame energie op te wekken.

Hoeveel zonnevelden komen er in Roerdalen?
De gemeente heeft in haar beleid vastgelegd dat er tot 2030 75 hectare zonneveld mag komen. Dit is minder dan 1 procent van de oppervlakte van de gemeente. De gemeente gaat deze 75 hectare niet allemaal tegelijk toestaan. Ze is nu begonnen met 25 hectare. Alle zonnepanelen die de komende jaren op daken komen, worden van de 75 hectare afgetrokken. Er komt tot 2030 dus minder dan 75 hectare aan zonnevelden.

Waar komen de zonnevelden?
Het college van B&W wil in principe medewerking verlenen aan de aanleg van twee zonnevelden in het buitengebied tussen St. Odiliënberg en Linne. De twee gebieden maken deel uit van de eerste 25 hectare die de gemeente heeft opengesteld voor de ontwikkeling van zonnevelden. De initiatiefnemers kunnen nu een omgevingsvergunning aanvragen. Het betekent niet dat de omgevingsvergunningen ook daadwerkelijk worden toegekend. De gemeenteraad moet nog aangeven geen bezwaar te hebben tegen de vergunningen. Daarnaast is er nog bezwaar en beroep mogelijk, net als in andere ruimtelijke procedures.

Wordt het zonneveld bij de stort in Montfort afgetrokken van de 75 hectare die tot 2030 mag worden aangelegd?
Ja, de oppervlakte van het zonneveld bij de stort in Montfort wordt van de 75 hectare afgetrokken.

Tot 2030 wil de gemeente 75 hectare zonneveld aanleggen. Hoeveel hectare komt er na 2030?
Dat is nog niet bekend. Mogelijk worden er windmolens geplaatst of zijn er andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, waardoor extra zonnevelden niet nodig zijn.