26 augustus 2021

Nieuw beleid grootschalige zonne- en windenergie Roerdalen  

De gemeenteraad van Roerdalen heeft vorige maand het Beleidskader ‘Zonne-en windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030’ vastgesteld. Hierin staat het beleid voor grootschalige zonne- en windprojecten in de gemeente. Inwoners en andere stakeholders hebben hier actief over meegedacht. Dat gebeurde via een digitale vragenlijst en meerdere digitale sessies.

Gebieden in kaart

Kern van het nieuwe beleid is dat het landschap van Roerdalen zoveel mogelijk wordt beschermd. In belangrijke gebieden zijn grootschalige zonne- of windprojecten daarom niet overal toegestaan (uitsluitingsgebieden). Dat zijn natuurgebieden, zoals Nationaal Park De Meinweg, de kernen, de buurtschappen en nog een aantal andere gebieden. In de gebieden die overblijven, zijn ontwikkelingen wel mogelijk (potentiegebieden). Het betekent niet dat deze hier ook gaan gebeuren.

Inwoners vanaf de start betrekken

Initiatiefnemers moeten aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Wethouder Jan Smits: “De gemeente toetst alle plannen aan deze voorwaarden. Zo zorgen we ervoor dat we het landschappelijke karakter van onze gemeente behouden of zelfs versterken. Ook vinden we het belangrijk om inwoners direct vanaf de start te betrekken bij nieuwe plannen. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering. Niet voor niks hebben we inwoners afgelopen jaar op verschillende momenten laten meepraten over ons nieuwe beleid. We willen dat de duurzame energie die in Roerdalen wordt opgewekt ook zoveel mogelijk door onze inwoners wordt gebruikt. ”

Uitvoering stap voor stap

Eind 2021/begin 2022 kunnen initiatiefnemers een aanvraag doen voor een zonneproject. Windmolens zijn op dit moment nog niet mogelijk. De gemeente wil eerst het draagvlak en de mogelijkheden hiervan onderzoeken. Jan Smits: “Net als alle andere gemeenten moeten we een groot deel van onze energie duurzaam opwekken. We doen dit stap voor stap en we kijken steeds hoeveel er nog nodig is. Dit is onder andere afhankelijk van de behoefte. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken. We roepen onze inwoners en ondernemers op om zonnepanelen op hun dak te leggen. We hoeven dan minder zonnevelden in het buitengebied aan te leggen. We maken nu de aanleg van grootschalige zonneparken mogelijk. We starten nog dit jaar met de verkenning van windenergie. In 2025 evalueren we het nieuwe beleid. Als het nodig is, sturen we dan bij.”