26 februari 2024

Onderzoeksplan aansluiting hoogspanningsnet ter inzage

Bij de verduurzaming van Nederland speelt grootschalige opwekking van windenergie op zee een belangrijke rol. Daarom is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040 (VAWOZ) gestart.

Dit programma onderzoekt hoe windenergie van zee aangesloten kan worden op het hoogspanningsnet of waterstofnetwerk op land. Dat gebeurt ook in de omgeving van het hoogspanningsstation Maasbracht. Waarschijnlijk komen er ook leidingen in Roerdalen te liggen. Van 23 februari tot en met 4 april ligt een concept onderzoeksplan ter inzage. U kunt dit plan digitaal inzien op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en erop reageren.

Meer weten? Het programma organiseert op 11 maart tussen 19.00 en 21.00 uur in Maasbracht een inloopbijeenkomst voor bewoners. Deze vindt plaats in gemeenschapshuis Baekerhoes, Kerkstraat 5. U kunt ook op 19 maart van 19.30 tot 21.30 uur deelnemen aan een webinar. Meer informatie over de inloopbijeenkomst en het webinar vindt u op de website van RVO.