6 juli 2021

Op weg naar een duurzaam Noord- en Midden-Limburg

Samen met vijftien andere gemeenten, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis onderzoeken we hoe we onze regio duurzamer kunnen maken. Hiervoor maken we samen een Regionale Energie Strategie (RES).

We hebben de eerste versie van de RES, de RES 1.0, op 1 juli aangeboden aan het Rijk. Het Rijk brengt de plannen voor heel Nederland in kaart. Als regio gaan wij nu de ambities uitvoeren die in de RES 1.0 staan. Op dit moment onderzoeken wij samen met de andere partners hoe wij dit het beste kunnen doen. Meer informatie vind je op de pagina Regionale Energiestrategie.