9 november 2022

Plannen voor zonneveld naast stort Montfort

De gemeente wil een zonneveld aanleggen naast de stort in Montfort. Het college van B&W heeft hiervoor een voorstel gemaakt. De gemeenteraad besluit in december of de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. Ook besluit de raad of er 1,4 miljoen euro beschikbaar komt voor de ontwikkeling van het zonneveld.

Twee zonnevelden, stevige samenwerking

Het zonneveld van de gemeente is gepland in het gebied tussen de stort en de snelweg. De gemeente heeft hiervoor een stuk grond geruild met Attero, dat de stort beheert. Daarnaast ruilt ze een stuk grond met de Provincie Limburg. Attero gaat volgend jaar op de stort zelf ook zonnepanelen plaatsen. Het was in eerste instantie de bedoeling dat de gemeente en Coöperatie Duurzaam Roerdalen in dit zonneveld op de stort konden investeren. Ook inwoners zouden via Duurzaam Roerdalen kunnen meedoen. Coöperatie Duurzaam Roerdalen heeft inwoners hierover geïnformeerd via een enquête en inloopbijeenkomsten in Montfort.

Na overleg met de gemeente en Duurzaam Roerdalen gaat Attero het zonnepark op de stort zelf aanleggen. De gemeente heeft vervolgens een eigen plan ontwikkeld voor een zonneveld naast de stort. Hierbij is ook Coöperatie Duurzaam Roerdalen betrokken. Er blijft een intensieve samenwerking tussen de gemeente en Attero. Zo gaan beide zonnevelden gebruik maken van dezelfde elektrische aansluiting op het stroomnet.

Hoe nu verder?

Als de gemeenteraad in december een positief besluit neemt, wordt er een besloten vennootschap opgericht. Deze gaat het zonneveld ontwikkelen en beheren. In 2023 werkt de gemeente de plannen verder uit en vragen we de vergunning aan. In de plannen neemt ze ook de rol van Coöperatie Duurzaam Roerdalen mee. Verder bekijkt de gemeente samen met Duurzaam Roerdalen hoe inwoners kunnen meeprofiteren van de opbrengst. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. Als alles goed verloopt, kan de bouw van het zonneveld begin 2024 starten en wordt medio 2024 de eerste stroom geleverd.