6 maart 2021

Praat mee over zonne- en windenergie

In het Klimaatakkoord is afgesproken, dat we onze CO2-uitstoot flink moeten verminderen. Alle gemeenten in Nederland leveren een bijdrage, ook Roerdalen. Dat doen we bijvoorbeeld door energie te besparen. Maar we willen ook op grotere schaal duurzame energie opwekken. Bijvoorbeeld via windmolens en zonnevelden. De gemeente nodigt je uit om hierover mee te praten tijdens een van de digitale informatiebijeenkomsten.

Beleid duurzame energie

Afgelopen zomer kon je al meedenken over het nieuwe beleid voor zonne- en windenergie. Zo’n 78 inwoners vulden de vragenlijst in. De gemeente heeft de resultaten verwerkt in een eerste opzet van het nieuwe beleid. Hierin staan uitgangspunten en keuzes op hoofdlijnen. Hierin staat dus nog niet op welke locaties in Roerdalen windmolens of zonnevelden komen. De gemeente wil dit beleid graag samen met inwoners en belangengroepen verder aanscherpen. Denk jij ook mee?

Denk mee!

Schrijf je in voor een van de digitale informatiebijeenkomsten op:

  • Dinsdag 23 maart van 20.00 tot 21.30 uur
  • Donderdag 25 maart van 20.00 tot 21.30 uur
  • Donderdag 1 april van 20.00 tot 21.30 uur

Tijdens deze bijeenkomsten licht de gemeente de keuzes toe, die tot nu toe zijn gemaakt. Ook kun je meepraten over een aantal onderwerpen. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden

Je kunt je tot 22 maart aanmelden voor een van de bijeenkomsten via samenduurzaam@roerdalen.nl. Op de dag zelf krijg je via e-mail een uitnodiging voor de bijeenkomst in MS Teams. Kun je niet deelnemen, maar wil je wel graag je mening geven? Laat dit dan weten via samenduurzaam@roerdalen.nl of (0475) 538 888.

Hoe gaat het verder?

De gemeente verwerkt de uitkomsten van de informatiebijeenkomsten in een definitieve versie van het beleid. De gemeenteraad neemt hierover in juli een besluit. Daarna wordt het beleid vertaald naar concrete plannen voor zon- en windenergie in Roerdalen. Hierover kun je nogmaals je mening geven.

Zonneveld