1 februari 2021

Reageer op de plannen voor een duurzamer Noord- en Midden-Limburg

Gemeente Roerdalen onderzoekt samen met veertien andere gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hoe we als regio duurzamer kunnen worden. Hiervoor maken we een zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). De eerste versie van deze strategie is af: de ontwerp RES 1.0. Inwoners en organisaties in Noord- en Midden Limburg kunnen tot en met 23 februari hierop reageren. Deze reacties neemt de regio zo veel als mogelijk mee in de definitieve versie van de RES.

Wat staat er in de RES?

Bekijk de samenvatting van de ontwerp RES 1.0.

In de RES staat:

  • Welke regionale maatregelen we nemen om meer energie te besparen. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
  • Hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
  • Welke regionale mogelijkheden er zijn om onze huizen anders te verwarmen zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
  • Hoe inwoners meer zeggenschap kunnen hebben bij grootschalige zon- en windprojecten. En hoe zij kunnen profiteren van deze projecten.

Iedere gemeente onderzoekt hoe ze de afspraken uit de RES lokaal kunnen invullen. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die al binnen Roerdalen zijn gemaakt. De RES is hier een aanvulling op en probeert juist het proces van verduurzaming te versnellen.

Hoe kan ik reageren?

Tot en met 23 februari kun je een reactie indienen op de ontwerp RES 1.0. Op deze website vind je ook de ontwerp RES 1.0, een samenvatting hiervan en meer informatie over de reactieprocedure. Het is ook mogelijk om schriftelijk een reactie in te dienen. Richt je reactie dan aan:

Gemeente Venlo, t.a.v. Michèle Bartels – de Vringer, RES Noord- en Midden-Limburg, Postbus 3434, 5902RK Venlo, onder vermelding van ‘Reactie RES 1.0’.

Na 23 februari past de regio waar nodig de RES 1.0 aan op basis van de binnengekomen reacties. Uiterlijk 1 juli 2021 stellen de vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg de definitieve RES 1.0 vast.

Online bijeenkomst

Op 11 februari organiseert de RES Noord- en Midden Limburg om 19.00 uur een online bijeenkomst voor alle inwoners. Tijdens deze bijeenkomst licht de regio de plannen uit de RES toe en kun je vragen stellen. Hier vind je meer informatie over de bijeenkomst. Heb je een vraag over de RES, de reactieprocedure of de online bijeenkomst? Neem dan contact op via RESNML@venlo.nl.