1 november 2022

Roerdalen wil inwoners helpen bij aanschaf zonnepanelen

De gemeente Roerdalen wil inwoners helpen bij de aanschaf van zonnepanelen. Het college van B&W heeft daarom ingestemd met een nieuw zonnepanelenproject. Via dit project krijgen inwoners hulp bij de installatie, het onderhoud en de financiering van zonnepanelen. In december besluit de gemeenteraad of het project definitief doorgaat.

Stimuleren zon op dak

Via het project wil Roerdalen zonnepanelen op particuliere daken stimuleren. Inwoners worden begeleid bij de installatie van de panelen. De service en het onderhoud van de panelen is vijftien jaar lang geregeld. Dit gebeurt door een externe partij waarmee de gemeente een overeenkomst sluit. Bovendien krijgen inwoners de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden bij de gemeente een lening af te sluiten. Hiermee wordt het aanschaffen van zonnepanelen toegankelijk voor een groep inwoners voor wie dit nu financieel niet mogelijk is. In totaal kunnen 300 woningeigenaren gebruik maken van het project.

Ontzorgen van inwoners

Wethouder Jacqueline Westhelle-Aelen: “Steeds meer inwoners laten zelf al zonnepanelen plaatsen, maar om verschillende redenen blijft een deel van de geschikte daken nog onbenut. Men ziet bijvoorbeeld op tegen het regelwerk en de administratieve rompslomp. Dit kunnen wij uit handen nemen. Daarnaast is er vaak een financiële drempel: niet iedere inwoner is in staat om zonnepanelen te betalen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen met de energietransitie.” Omdat de besparing op de energierekening groter is dan de aflossing en rente, hebben de deelnemers al vanaf het begin een financieel voordeel.

Besluitvorming door de raad

Nu het college van B&W groen licht heeft gegeven voor het verder uitwerken van het project, is de gemeenteraad aan zet. Als de raad in december een positief besluit neemt, start de aanbesteding om een externe partij te vinden voor de uitvoering. Als alles volgens planning verloopt, kunnen inwoners van Roerdalen in de loop van 2023 een aanvraag doen.