8 maart 2022

“We hebben al veel bereikt op het gebied van duurzaamheid”

Er gebeurt in Roerdalen al veel op het gebied van duurzaamheid. Inwoners, ondernemers en gemeente werken samen aan een duurzame, groene en schone gemeente. Wethouder Jan Smits: “We hebben samen al veel bereikt. Ook de komende jaren blijft duurzaamheid een belangrijk thema.” 

Samen duurzaam

“We kunnen klimaatverandering alleen tegengaan als iedereen in actie komt. Als gemeente willen we inwoners en ondernemers hierbij helpen. In 2020 konden inwoners via de coöperatie Duurzaam Roerdalen een tegoed van 75 euro aanvragen om hun huis duurzamer te maken. Een jaar later organiseerden we de inkoopactie ‘Winst uit je woning’. Via deze actie konden inwoners voordelig zonnepanelen aanschaffen of hun huis isoleren. Op deze website geven we inwoners en ondernemers tips om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid.”

Duurzaam onderweg

“Op het gebied van mobiliteit hebben we al flinke slagen gemaakt. Samen met Vattenvall gaan we het aantal laadpalen in Roerdalen flink uitbreiden. De eerste negen laadpalen zijn al geplaatst en er komen nog 18 laadpalen bij. Inwoners hebben actief meegedacht over de plekken van de nieuwe openbare laadpunten. Daarnaast kunnen inwoners een gratis openbare laadpaal in de buurt van hun huis aanvragen als zij hiervoor zelf geen ruimte hebben. Verder hebben we afgelopen jaar de actie ‘Band op Spanning’ georganiseerd. Bijna 300 inwoners lieten de banden van hun auto oppompen. Ook worden jaarlijks de lampen van 200 lantaarnpalen vervangen door led-verlichting.”

Duurzame gebouwen

“Bij de bouw van woningen speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Kijk maar naar de energiezuinige woningen De Wiejerd in Montfort. Hier zijn negen gasloze woningen gebouwd die in hun eigen energiebehoefte voorzien. En aan de Bosweg in Montfort worden twintig verouderde huurwoningen vervangen door duurzame nieuwbouwwoningen. Maar ook diverse maatschappelijke gebouwen, zoals scholen en sporthallen, worden verduurzaamd. Zo ligt het dak van sporthal De Roerdalen in Sint Odiliënberg vol met zonnepanelen. Een gedeelte hiervan is eigendom van inwoners, het zogenaamde postcoderoosproject.”

Zonne- en windenergie

“Om de klimaatdoelen te halen, is het nodig om op grotere schaal duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld via zonnevelden en windmolens. In 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor beleid vastgesteld. Kern is dat het landschap van Roerdalen zoveel mogelijk wordt beschermd. In belangrijke gebieden zijn zonne- of windprojecten daarom niet toegestaan. In de gebieden die overblijven, zijn ontwikkelingen wel mogelijk. Dat betekent niet dat hier overal zonnevelden en windmolenparken komen. Hiervoor gelden strenge eisen. Binnenkort kunnen initiatiefnemers plannen voor zonnevelden indienen. Ook gaan we de mogelijkheden voor windmolens verkennen.”

Het goede voorbeeld

“Als gemeente zelf kunnen we natuurlijk niet achterblijven op het gebied van duurzaamheid. In 2019 hebben we zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis gelegd. Ook de gemeenteloodsen in Sint Odiliënberg en Melick krijgen zonnepanelen. Maar ook ín het gemeentehuis zijn we duurzamer bezig. Zo drinken we onze koffie tegenwoordig uit koffiemokken en papieren koffiebekers in plaats van plastic bekers en is er meer aandacht voor het scheiden van afval. Verder hebben we de verlichting in het gemeentehuis vervangen door led-lampen. Dat scheelt een hoop energie.”

Een duurzame toekomst

“De komende jaren blijft duurzaamheid een belangrijk thema voor Roerdalen. Zo willen we samen met inwoners zoeken naar alternatieven om woningen te verwarmen. In 2050 moeten namelijk alle gebouwen in ons land aardgasvrij zijn. Als gemeente willen we isolatie en het gebruik van warmtepompen dan ook stimuleren. Maar werken aan een duurzame toekomst kunnen we niet alleen; we doen het samen. Samen Doen, Samen Duurzaam!”