17 september 2022

Wijzigingen onderzoek windturbines Roerdalen

Er komt geen verder onderzoek naar de haalbaarheid van drie windturbines van 250 meter hoog in Montfort-Zuid. Het college van B&W heeft dit gisteren besloten. Uit een nu pas bekend geworden technisch rapport blijkt namelijk dat de kans op overlast te groot is. In vervolgonderzoek voor Montfort-Zuid mogen alleen minder en/of lagere windturbines worden meegenomen.

Windmolenpark met Echt-Susteren

Het is de vraag of een kleiner aantal en/of lagere windturbines in Montfort-Zuid rendabel zijn. Daarom wil het college met de gemeente Echt-Susteren in gesprek over een gecombineerd windmolenpark over de gemeentegrenzen heen. Daarnaast besloot het college dat vervolgonderzoeken naar mogelijke locaties zich naast de technische en financiële haalbaarheid vooral moeten richten op het beperken van overlast.

Technisch rapport

De gemeente kreeg afgelopen maand een Wet Openbare Overheid (WOO)-verzoek. De vraag was om alle documenten te verzamelen rondom het onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines. Bij de verzamelde documenten zat ook een technisch rapport met een voorbeeldopstelling van de windturbines. Dit onderzoek gaat uit van drie turbines met een maximale hoogte van 250 meter in Montfort-Zuid en vier op het Meinwegplateau. Het rapport gaat onder andere over de effecten van slagschaduw en geluid. Het college vindt dat de kans op overlast in Montfort-Zuid te groot is. Op basis van deze informatie heeft het college van B&W deze mogelijkheid nu uitgesloten. Voor het Meinwegplateau heeft de uitkomst van het technisch onderzoek geen gevolgen.

Besluitvorming

De gemeenteraad is geïnformeerd over de wijzigingen. De gemeenteraad besluit op 29 september over het mogelijke vervolgonderzoek.

Meer weten? Bekijk het Collegebesluit wind 16 september 2022 en het technisch rapport.