15 december 2022

Zonnepanelenproject voor inwoners Roerdalen

De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuw zonnepanelenproject dat in 2023 van start gaat. Via dit project krijgen inwoners hulp bij de keuze, installatie, het onderhoud en de financiering van zonnepanelen. Op deze manier willen we het plaatsen van zonnepanelen voor meer mensen toegankelijk maken.

Zonnepanelen voor iedereen

In Roerdalen hebben relatief veel inwoners zonnepanelen. Toch blijven om verschillende redenen een deel van de geschikte daken nog onbenut. Wethouder Jacqueline Westhelle-Aelen: “Men ziet bijvoorbeeld op tegen het regelwerk en de administratie. Daarnaast is er vaak een financiële drempel: niet iedere inwoner is in staat om zonnepanelen te betalen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen met de energietransitie. Het nieuwe zonnepanelenproject moet dit mogelijk maken.” In eerste instantie kunnen 300 woningeigenaren gebruik maken van het project.

Hoe het werkt

Een externe partij neemt de uitvoering van het project voor haar rekening. Deze gaat inwoners begeleiden bij het gehele traject van de aanschaf: de installatie, de service en het onderhoud van de panelen. Bovendien krijgen inwoners de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden bij de gemeente een lening af te sluiten. Hiermee wordt het aanschaffen van zonnepanelen toegankelijk voor een groep inwoners voor wie dit nu financieel niet mogelijk is. Omdat de besparing op de energierekening groter is dan de aflossing en rente, hebben de deelnemers al vanaf het begin een financieel voordeel.

Planning

In januari start een aanbesteding om een uitvoerende partij te vinden. Ook gaat de gemeente verder met alle voorbereidingen voor het project. De verwachting is dat inwoners zich na de zomer kunnen inschrijven.