18 februari 2021

Zonnepark Montfort: doe jij mee?

De vergunningen voor het zonnepark op de voormalige vuilstort in Montfort zijn rond. Daarmee is de komst van het park weer een stap dichterbij gekomen. Initiatiefnemer Attero werkt de komende tijd samen met Coöperatie Duurzaam Roerdalen aan de verdere ontwikkeling. Als alles volgens planning verloopt, gaat de aanleg in 2022 van start en wordt er niet veel later stroom opgewekt.

Stroom voor Roerdalen

Op het zonnepark in Montfort komen ruim 30.000 zonnepanelen. Deze wekken voldoende elektriciteit op voor zo’n 3.500 huishoudens in Roerdalen. Wethouder Jan Smits kijkt uit naar de komst van het park. “Het zonnepark levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Bovendien krijgen inwoners en bedrijven de kans om te profiteren van lokaal opgewekte stroom.”

Inwoners en bedrijven doen mee

Op dit moment wordt bekeken of er interesse is om mee te doen en te investeren in het zonnepark. “We doen dit voor onze inwoners en bedrijven; we willen hen laten delen in de kansen die het zonnepark biedt”, vertelt Hay Nelissen, voorzitter van Duurzaam Roerdalen. “Zij krijgen een aantrekkelijke rendement op hun investering in de vorm van rente.” Daarnaast kunnen inwoners en bedrijven in de toekomst ook stroom van het zonnepark afnemen.

Doet u ook mee? Geef uw mening

Om te peilen of er voldoende belangstelling is om mee te doen aan het zonnepark, heeft Duurzaam Roerdalen een enquête uitgezet. Hay Nelissen: “We zijn benieuwd hoeveel mensen lokaal opgewekte stroom zouden willen afnemen. Ook willen we graag weten hoeveel mensen interesse hebben in een aandeel in het zonnepark.” Je kunt je mening geven via www.zonneparkmontfort.nl.