8 februari 2022

Spelregels zonneparken vastgesteld

Vorige week heeft de gemeenteraad spelregels voor zonnevelden vastgesteld. De spelregels, ook wel de beoordelingsmatrix genoemd, gaan gelden voor alle plannen voor zonnevelden in Roerdalen.

Spelregels zonnevelden

De spelregels gaan bijvoorbeeld over de manier waarop zonneparken in de omgeving passen. Of over hoe inwoners moeten worden betrokken bij de plannen. Ook wordt bekeken hoe de zonnevelden worden onderhouden en wat er wordt gedaan om de natuur te versterken. Alle initiatiefnemers van zonnevelden moeten voldoen aan deze spelregels.

Aanpassing spelregels

De gemeenteraad heeft nog een paar punten toegevoegd aan de spelregels. Zo moeten zonnepanelen en technische installaties minstens 100 meter van woningen en bedrijven af liggen. Dit geldt niet als bewoners er geen bezwaar tegen hebben als ze dichterbij liggen. Verder moet bij elk plan duidelijk zijn hoe het zonneveld wordt opgeruimd aan het einde van de looptijd. Ook heeft de raad beslist dat in de omgeving van het Linnerveld de voorkeur uitgaat naar zonneparken die in de buurt van de stort in Montfort liggen.

Plan zonneveld indienen

Initiatiefnemers kunnen vanaf april een plan voor een zonneveld indienen. De gemeente beoordeelt samen met objectieve adviseurs alle plannen. Alleen de beste plannen mogen verder met de uitwerking en een vergunning aanvragen. Tot 2030 mag maximaal 75 megawatt energie worden opgewekt. Dit komt neer op ongeveer 75 hectare. Op korte termijn mag 25 megawatt worden opgewekt (ongeveer 25 hectare). Over enkele jaren volgt nog eens 50 megawatt (ongeveer 50 hectare).