Pilot zonneveld stort Montfort

Vooruitlopend op de komst van de zonneparken, werkt de gemeente aan een eigen coöperatief zonneveld. Dat gebeurt in samenwerking met de coöperatie Duurzaam Roerdalen.

Het proefproject ligt naast de stort in Montfort. Hiermee wil de gemeente ervaring opdoen met de spelregels die voor alle zonnevelden gelden. Bovendien wil ze er een zonneveld realiseren waarvan de opbrengst zoveel mogelijk ten goede komt aan onze inwoners. Het park maakt geen deel uit van de 25 hectare die vrij is gekomen voor de ontwikkeling van zonnevelden. De gemeente en Duurzaam Roerdalen werken bij de pilot nauw samen met Attero die een eigen zonnepark ontwikkelt op de stortplaats.

Zonnepanelen in een weiland